suturindinėti

suturindinėti
suturindinė́ti žr. suturėti 1: Suturindinė́j[o] arklį, kad neraznešt LzŽ. \ turindinėti; išturindinėti; paturindinėti; priturindinėti; suturindinėti; užturindinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išturindinėti — žr. išturėti 2: Itokią kvarabą visi išturindinėja LzŽ. turindinėti; išturindinėti; paturindinėti; priturindinėti; suturindinėti; užturindinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturindinėti — tr. Lz. palaikyti, remti: Valdžia senus paturindinėja, o vaikai – tik eik, veik Dv. turindinėti; išturindinėti; paturindinėti; priturindinėti; suturindinėti; užturindinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priturindinėti — 1. žr. priturėti 2: Priturindinėj[o] iš ažvačios, kad nenugriūt LzŽ. 2. tr. sulaikyti: Palyčia priturindinėja žemę Lz. turindinėti; išturindinėti; paturindinėti; priturindinėti; suturindinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užturindinėti — žr. užturėti 2. ║ Tu [v]andenio negeri, tep tau ažturindinėjo [vidurius] LzŽ. turindinėti; išturindinėti; paturindinėti; priturindinėti; suturindinėti; užturindinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”